ذاكر إِيَّام زَمَان

شَمس تَلْج أنا ويَّاك

رجَعلي بِترجَّاك

يا بَلَد أهلي

عَقلي طار مَعَك

أخلاقي كمان بالوَيل

شرَبنا سكِرنا سَوَا

وفَجَّرِت كِلّ شي 

وَينَك اشتَقْتِلَّك

صَوْتَك بَسمتَك

رجَعْلي بِترَجَّاك

يَا بَلَد أَهلي 

وَينَك اشتَقْتِلَّك

صَوْتَك بَسمتَك

رجَعْلي بِترَجَّاك

يَا بَلَد ولادي

Do you remember the ancient days 

The sun, the snow, you and I

Come back, I beg you

Oh land of my parents

 

My mind smashed to pieces,

Flew away with you

My moral is half-mast

Together we drank

And were drunk together 

And you blew it all up

 

Where are you i miss you

Your voice your smile

Come back to me

Oh land of my children

Written by Bachar Khalifé,

 composed by Rami & Bachar Khalifé